25.04.2016

Podział majątku

W momencie zawarcia związku małżeńskiego, o ile nie zostanie podpisana intercyza, powstaje wspólność majątkowa, co oznacza, że wszelkiego rodzaju dobra materialne w postaci zarobków, oszczędności, nabytych ruchomości i nieruchomości oraz innych dochodów stają się wspólną własnością obojga małżonków. Świadomość tego może okazać się istotna wtedy, kiedy na przykład w wyniku rozwodu chcemy dokonać podziału majątku. Warunkiem koniecznym, umożliwiającym podział majątku wspólnego małżonków jest rozdzielność majątkowa. Bez tego o podziale majątku można tylko marzyć.

Jak można uzyskać rozdzielność majątkową?
Po pierwsze przez zawarcie umowy notarialnej (w trakcie trwania małżeństwa) o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy oboje małżonkowie chcą zawrzeć taką umowę.

Po drugie, przez orzeczenie sądu. Jest to możliwe także tylko w czasie trwania małżeństwa, ale za to przy braku zgody obojga małżonków. Muszą natomiast istnieć tzw. ważne powody (np. trwałe zerwanie stosunków majątkowych i brak możliwości wspólnego podejmowania decyzji gospodarczych, przy wcześniejszym wygaśnięciu więzi małżeńskich). Uwaga, sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z datą wcześniejszą niż data złożenia wniosku.

Ostatni sposób to rozwód, lub separacja. W tym przypadku rozdzielność majątkowa (precyzyjnie ujmując: przy separacji – rozdzielność majątkowa, a przy rozwodzie – ustanie wspólności majątkowej) powstaje z mocy prawa (tzn. nie trzeba podejmować żadnych szczególnych działań) z dniem uprawomocnienia się wyroku.

Od momentu powstania rozdzielności majątkowej droga do podziału majątku wspólnego stoi otworem. Dodam jeszcze, że od małżonków zależy, kiedy ten podział nastąpi. Nie ma żadnego przymusu, oczywiście do czasu złożenia w sądzie wniosku o podział majątku. Można podzielić majątek przed rozwodem, w trakcie rozwodu (tylko zgodnie) – w tych dwóch przypadkach, o ile powstała wcześniej rozdzielność majątkowa – lub po rozwodzie. Ostatnim momentem, w którym na pewno dojdzie do podziału majątku jest dział spadku po jednym z małżonków – ale wtedy to już, z reguły, zmartwienie innych osób.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będzie mi bardzo miło, jeśli pozostawisz po sobie ślad w postaci komentarza, lub obserwacji. Dziękuję :)